Nyheter

I september uppdagades det att en en märklig retweets skett från Svenska instituets Twitterkonto. Myndigheten hävdade att någon då hade hackat kontot och de sa att saken skulle polisanmälas och utredas. Nu kan Gabriella Mait på Bulletin avslöja att Svenska Institutet knappt har hanterat ärendet med det så kallade hackade kontot.

Den 14 september retweetade Svenska Institutets twitterkonto @Sweden ett inlägg av en person som uttalar sig om höstens valresultat. Personen i fråga hade skrivit:

”Det verkar som att inte ens svenskar är immuna mot dumhet. Låt oss nu se hur nära Sverige kommer att spela Putin i händerna.
Gå inte för långt bort, Magdalena Andersson. Sverige kan behöva dig förr än de anar”.

Detta retweetade av Svenska Institutets twitterkonto.

Myndigheten var snabbt ute med en förklaring och påstod då att man “konstaterat att kontot blivit hackat” och man sade från myndighetens sida att man vidtagit åtgärder och bytt lösenord till Twitterkontot.

”Vi kan konstatera att kontot blivit hackat. Vi har nu bytt alla lösenord och står i kontakt med twitter för att ta reda på vem som ligger bakom. Vi kommer givetvis även att polisanmäla detta. Vi beklagar det inträffade och ser mycket allvarligt på intrånget.”

Gabriella Mait som arbetar på Bulletin har varit i kontakt med polisen för att följa upp anmälan och förundersökningen. Enligt Bulletin så beslutade polisen i november att lägga ner ärendet eftersom polisen har andra mer brådskande ärenden att hantera och att man inte fått den nödvändiga informationen men behövde från Svenska institutet.

Bulletin skriver att har Svenska Institutet har varit i kontakt med polisen. Pressansvarig på Svenska Institutet svarade då till Bulletin att man sedan upptäckten av retweeten sett över och infört nya säkerhetsrutiner, varit i kontakt med Twitter för att få tillgång till data och polisanmält händelsen samt incidentrapporterat till MSB.

Enligt Gabriella Mait hävdar nu Svenska institutet att det inte fått ut data från Twitter och att väntar på svar från Twitter och hoppas att polisen via fullmakt kan begära ut uppgifterna från Twitter och slutföra utredningen.

Gabriella Mait skriver att detta är något som inte går ihop med att polisen lagt ner ärandet och sagt att det bara är Svenska institutet som kan få ut den nödvändiga informationen av Twitter. Gabriella Mait ställer frågan i sin artikel om Svenska Institutet verkligen utsattes för en hackning vars enda resultat var en retweet av tveksamt slag. Enligt Gabriella är slutsatsen att Svenska institutet ljugit om hackningen och att man i onödan blandat in polisen för att utreda.

Svenska Institutet är en statlig, skattefinansierad myndighet som har i uppdrag att främja bilden av Sverige utomlands. Den ska vara politiskt oberoende och opartisk.