Nyheter

723 poliser har genomfört polisutbildningen. På måndag påbörjar de sina anställningar i polisområdena runt om i landet, skriver polisen på sin hemsida.

Polisen genomförde på fredagen avslutningsceremonier i polisregionerna för de polisaspiranter som genomfört sista delen i polisutbildningen.
På måndag börjar de sin första arbetsdag.

– Vi önskar alla nya poliser varmt välkomna. Polisen verkar över hela landet, dygnet runt, årets alla timmar. I ett allt mer allvarligt omvärldsläge utgör de nya poliserna ett viktigt tillskott i vårt brottsbekämpande uppdrag och bidrar till att öka den lokala närvaron. Arbetet med att bli ännu fler poliser fortsätter, säger rikspolischef Anders Thornberg.
Av de nya poliserna har 669 gått grundutbildningen till polis och 54 den funktionsinriktade polisutbildningen.

Polisen ska få fler anställda och på sikt nå målet om en polistäthet motsvarande genomsnittet i EU. Arbetet med att få fler att söka till polisutbildningen fortsätter därför. Som en del i tillväxtarbetet ska den tidigare temporära verksamhetsintegrerade polisutbildningen, som riktar sig till polisens medarbetare, införas permanent.

I mitten av januari är det återigen möjligt att söka till den funktionsinriktade polisutbildningen som riktar sig till personer med akademisk examen och som har erfarenhet av att arbeta med utredning inom exempelvis ekonomi, it eller det beteendevetenskapliga området.