Nyheter

IF Metall ändrar nu sina stadgar för att stoppa SD från att inneha förtroendeposter. Enligt IF Metall måsten man dela förbundets värderingar. På så sätt hoppas man kunna stoppa aktiva sverigedemokrater från att bli förtroendevalda i förbundet, skriver Dagens Arbete.
Beslutet togs på förbundets kongress.

Enlig IF Metall så bygger man sin fackliga verksamhet på uppfattningen om allas lika värde och att vägledande värderingar ska vara jämlikhet, solidaritet och frihet.

Enligt IF Metalls förbundssekreterare, Martin Gunnarsson, handlar ändringarna i stadgarna om att förtydliga det som förbundet står för i dag.

– Om man är facklig företrädare så upphör inte det uppdraget bara för att man passerar fabriksportarna. Man kan inte ha en sådan ställning på jobbet och stå för det och så går man hem och misshandlar eller förtrycker sin fru till exempel.

Martin Gunnarsson menar att aktiva Sverigedemokrater har en annan grundsyn på vad alla människors lika värde är och att den skiljer sig från den tolkning IF Metall har.

För ungefär ett år sedan tog IF Metall ifrån förtroendeuppdraget från en aktiv Sverigedemokrat. Något som då väckte debatt. Jimmie Åkesson reagerade då med att han inte utesluter en lagstiftning om inte LO-förbunden inte längre får diskriminera Sverigedemokrater.

Transportarbetarförbundet uteslöt en medlem, utan förtroendeuppdrag, på grund av att han är aktiv inom SD. Det fallet har gått vidare till domstol. Tingsrätten konstaterade att Transports stadgar inte medgav uteslutning på den grunden. Domen överklagades och den 8 december ska ärendet vidare till hovrätten.

Martin Gunnarss0n utesluter inte att IF Metall kan gå till domstol för att få rätt att diskriminera Sverigedemokrater.