Nyheter

Martin Kinnunen vikarierade under dagen för Jimmie Åkesson i partiledardebatten om EU i riksdagen. Kinnunen är skeptisk till EU och utesluter inte en Swexit.

– Vi bör vara öppna för alternativ, säger han

Riksdagsledamoten Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna (SD) uttrycker önskan om att hålla dörren öppen för en eventuell svensk exit, Swexit, att Sverige lämnarden Europeiska Unionen (EU). Kinnunen framhäver vikten av att Sverige bör granska EU på ett kritiskt sätt och ifrågasätter den riktning som Europa tar, där medlemsstaternas inflytande minskar till förmån för ökad överstatlighet.

I en kommentar betonar Kinnunen att han och SD ser negativt på den aktuella utvecklingen i Europa. Enligt honom rör sig EU mot ökad centralisering och minskad självbestämmanderätt för medlemsstaterna. Han delar bekymret över att länderna får allt mindre att säga till om i EU-sammanhang.

Sverigedemokraterna är det största partiet inom Tidöpartierna, och Kinnunen gläds åt partiets framgångar. Samtidigt uttrycker han oro över att två partier inom samarbetskonstellationen ligger under riksdagsspärren i opinionsmätningarna. Han understryker vikten av att hela samarbetskonstellationen ökar i opinionen och hoppas på en positiv utveckling framöver.

Partiet har generellt sett ökat i popularitet enligt väljarundersökningar, och Kinnunen tror att detta beror på att Sverigedemokraterna uppfattas som trovärdiga och har vunnit förtroende i viktiga frågor enligt väljarna. Han betonar att Sverigedemokraterna svarar på väljarnas prioriterade frågor och att partiets trovärdighet spelar en avgörande roll i deras framgångar.