Nyheter

På tisdagen hölls ett extrainsatt möte i finansutskottet om Socialdemokraternas förslag om att inrätta en elräkningsakut. Enligt regeringen finns det flera problem att lösa innan en elräkningsakut kan bli verklighet. Meningen är att elräkningsakuten ska fungera som stöd för pressade hushålla och företag.

– Det finns ett antal frågetecken, enligt Daniel Liljeberg, statssekreterare på näringsdepartementet.

Nu meddelar regeringen, efter ett extra möte med bland annat energi- och marknadsminister Ebba Busch, att mycket arbete återstår innan det kan bli aktuellt med en elräkningsakut.

– Vi har inte avrått från det men pekat på de frågetecken som jag har identifierat i samband med att S väckte det här initiativet, säger Daniel Liljeberg, statssekreterare till Ebba Busch.

– Elhandelsbolag skulle vara de som administrerar det, statlig kreditgivning, och det är ett problem i sig som man måste lösa på något sätt. Än så länge har vi ingen färdig lösning för det. Daniel Liljeberg, statssekreterare till Ebba Busch.

Daniel Liljeberg säger att utskottet kommer överväga informationen som han presenterat tillsammans med den analys som regeringskansliet har gjort, säger Liljeberg.

Förslaget om att skjuta upp elräkningen är en ide från socialdemokraterna som redan i valrörelsen lovade att de skulle införa en elräkningsakut.  Förslaget från socialdemokraterna gick ut på att staten erbjuder lån till elhandelsbolagen för att säkra att de i sin tur ska kunna erbjuda avbetalningsplaner till kunderna. Enligt Magdalena Andersson skulle det vara enkelt att införa.