Nyheter

Under en presskonferens på på Folk och försvar jämförde justitieminister Gunnar Strömmer (M) gängkriminaliteten i Sverige med terrorism.

– Jag tvekar inte att för egen del kalla de grövsta brottslingarna för inhemska terrorister.

Strömmer säger vidare att gängen vill injaga rädsla, att de bedriver verksamhet som är ägnad att injaga fruktan i befolkningen, de har stort våldskapital och försöker påverka beslutsfattning, det är sånt vi normalt förknippar med terrorism.

Regeringen vill ta till möjligheten att använda åtgärder som liknar de vid bekämpandet av terrorism. Där ingår bland annat hemlig avlyssning, visitationszoner.

– Det ger oss en annan verktygslåda när vi ska bemöta och trycka tillbaka gängen, sa Strömmer.

Se justitieminister Gunnar Strömmer (M) anförande från Folk och försvar nedan.