Nyheter

Högsta domstolen sänker straffen med fyra år för två män efter koranupploppet i Örebro förra våren, rapporterar SVT Örebro.

Hovrätten dömde tidigare männen till fem års fängelse vardera – men nu sänks straffen till tre år och tre månaders fängelse respektive tre års fängelse.
Orsaken till de sänkta straffen är för att det än så länge inte finns någon praxis kring straff gällande blåsljussabotage.

Högsta domstolen skriver på sin hemsida:

Två personer som inför en allmän sammankomst har angripit polisen med bland annat stenkastning har dömts för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. De har ansetts straffrättsligt ansvariga enbart för de delar av händelseförloppet som konkret kunnat kopplas till deras eget agerande. Vid bedömningen av gärningarnas allvar har det emellertid tillmätts stor vikt att de vidtogs i ett sammanhang då även många andra personer angrep polisen.

Mål: B 6185-22