Nyheter

Regeringen förstärker nu arbetet mot kriminaliteten i Sverige och kommer nu arbeta hårdare mot återfallsförbrytare. Det kommer att bli mer allvar och mindre flum säger Henrik Vinge(SD). Henrik Vinge tar nu över ordförandeposten i Trygghetsberedningen efter socialdemokraterna

Det var på torsdagsmorgonen som justitieminister Gunnar Strömmer (M) och Henrik Vinge (SD) höll en presskonferens kring vad de kallar Henrik Vinge (SD) ny ordförande för Trygghetsberedningen 2.0. Trygghetsberedningen infördes 2020, och är en parlamentarisk kommitté som har representanter från alla partier och experter. Deras uppdrag är att ge underlag till regeringen gällande kriminalpolitik. Syftet med beredningen är enligt Strömmer att komma fram till fler konkreta förslag för att utveckla och förstärka kriminalvården. Dessutom kortas utredningsuppdraget till tolv månader och ska redovisas i april nästa år.

Trygghetsberedningen vill sätta mycket fokus på brottslingar som har genomgått sina straff och att de inte ska återgå till kriminaliteten. Tidigare så har man satsat mycket på förebyggande verksamhet, men man anser nu att arbetet mot kriminalitet behövs förstärkas ytterligare.
Därför får nu Trygghetsberedningen får i uppdrag att analysera samhällets återfallsförebyggande arbete.

Sverigedemokraterna har tidigare varit kritiska till Trygghetsberedningen arbete och kallat deras arbete för för ”flum” och att det varit för lösa tyglar. Nu blir det hårdare tag och ordning och reda säger Vinge till Document. Vinge berättar vidare att det ska bli mer fokusinriktat och på att verkligen leverera lösningar. Vilka lösningar det kan handla om vill Vinge inte riktigt berätta om än, men det finns många saker dom ska utreda och arbeta vidare med, säger Vinge till Document.