Nyheter

I januari detonerade två kraftiga sprängladdningar i Stockholm. Händelserna är kopplade till gängkonflikter. Nu döms fem män för sprängningarna.

Enligt förundersökningen så är attentaten en del av det gängkrig som pågår i Sverige. Polisen har lyckats med att knyta detonationerna till pågående gängkonflikter i Stockholm och Sundsvall.

Natten mellan den 16 och 17 januari i år detonerade en sprängladdning utanför en restaurang på Södermalm. Sprängladdningen bedöms ha bestått av 1-3 kg dynamit. Detonationen orsakade skador i restaurangen och på närliggande fastigheter. Enligt förundersökningen förelåg det risk för allvarliga och dödliga splitterskador.

Natten därpå detonerade en sprängladdning utanför en port i Kista. I fastigheten fanns enbart företagslokaler. Även denna sprängladdning bedöms ha bestått av 1-3 kg dynamit. Detonationen orsakade skador in- och utvändigt på fastigheten. Även vid denna sprängning förelåg risk för allvarliga och dödliga splitterskador.

En 24-årig man döms för att ha orsakat explosionen på Södermalm. Brottet rubriceras som allmänfarlig ödeläggelse och påföljden bestäms till fängelse i 4 år och 6 månader. Han ska också betala skadestånd.

Två 16-åringar, vilka båda hade avvikit från sina HVB-placeringar, döms tillsammans med en 31-åring och en 26-åring för att ha orsakat explosionen i Kista. 31-åringen döms till 4 års fängelse och de två 16-åringarna döms båda till sluten ungdomsvård. 26-åringen döms även för att ha hanterat sprängmedlet innan detonationen skedde och för att han hanterat sprängladdningarna som påträffades i Sundsvall. Han har nyligen dömts av Solna tingsrätt till sammanlagt 3 års fängelse för annan brottslighet och döms nu till ytterligare 3 års fängelse.

De båda 16-åringarna döms även för grovt vapenbrott efter att ha innehaft en automatkarbin i den lägenhet där de vistades i efter att de avvikit från HVB-placeringarna

– Tingsrätten har funnit det utrett att sprängningarna och hanteringen av sprängmedel har varit en del i den konflikt mellan två nätverk som sedan slutet av 2022 har resulterat i ett stort antal våldshändelser i Stockholmsregionen, säger rättens ordförande rådmannen Alexander Nilsson.