Nyheter

Regeringen föreslår nu att att försvarsbudgeten ska komma att utökas med 22 miljarder kronor nästa år. Om anslagen ökar innebär det att Sverige infriar Natos mål på två procent av BNP.

Förslaget presenterades under en presskonferens med försvarsminister Pål Jonson (M)tillsammans med Sven-Olof Sällström (SD), Mikael Oscarsson (KD) och Anna Starbrink (L).

Sven-Olof Sällström (SD) är nöjd med de ökade anslagen till försvaret och menar att det är en absolut nödvändighet med ett starkt fungerande försvar.

Hur ser du på tilläggen i försvarsbudgeten som Tidöpartierna presenterat i dag?

– Det är historiskt. Vi ökar försvarsanslagen till 2024 med 27 miljarder. Vi jämför med 2023 och vi når redan 2024, 2 procent enligt Natos definition av 2 procent. Så det är ett historiskt beslut som vi Sverigedemokrater fattat tillsamma som regeringen. Satsningarna är helt nödvändiga.

Var det viktigt att komma upp i Natos minimikrav redan till 2024?

–Nej, det kravet fanns inte från Nato tidigare i Norden.  Det är ju på grund av den situationen som Ryssland försatt oss i med sitt anfallskrig mot Ukraina. Satsningarna är helt nödvändiga och helt avgörande förutsättningar för att försvaret ska kunna fortsätta att växa.

Vilket är den viktigaste punkten i försvarsbudgeten.

– Det var en knivig fråga. Men jag skulle säga helheten. Att man ger försvaret ekonomiska ramar. Inte bara de extra 27 miljarder nu, utan att försvarsbudgeten är fortsatt stor. Det vi gör nu är en fördubbling jämfört med 2020. Satsningarna är byggda långsiktigt framåt och det är viktigt för Sveriges framtida försvarsförmåga.

Hur viktigt är ett fortsatt stöd till Ukraina?

– Det är helt avgörande. Ukraina slås inte bara för sin egen territoriella integritet och för sin
överlevnad och slåss också för oss andra. Och det är moraliskt riktigt att stötta dem. Vi har tidigare vänt andra kinden till och tittar bort. Redan 2014 när Ryssland påbörjade sitt anfallskrig mot Ukraina och vi satte inte då den nödvändiga press på Ryssland.

När Sverige rustade ner försvaret. Gick det för snabbt?

– Absolut. Vi lade ner alldeles för mycket på kort tid. Nu kommer det att ta tid att bygga upp detta igen. Vi får aldrig någonsin göra misstaget igen. Vi gjorde det före andra världskriget. Nu gör vi samma sak igen. Nu bygger vi upp vår försvarsförmåga igen med full kraft. Det tar decennier att bygga upp ett försvar och det rivs ner på kort tid.