Nyheter

På söndagen samlades ett antal aktivister på Odenplan i centrala Stockholm för att delta i en manifestation som organiserades av det radikala islamistiska partiet Hizb-ut-Tahrir. Syftet med manifestationen var att uttrycka stark kritik mot flera mål, inklusive Israel, svenska politiker och västvärldens politik.

Huvudtalaren under evenemanget, med en passionerad röst, betonade att detta var inte bara en manifestation, utan också ett uttryck för vad de ansåg vara en ”kamp” för alla muslimer mot resten av världen. Lösningen för det muslimer utsätts för var enligt talaren ett Jihad mot omvärlden.

Denna manifestation kom i kölvattnet av flera andra sammankomster som ägt rum under veckan, där olika grupper hade framfört sina åsikter om konflikten mellan Palestina och Israel. Denna gång var fokuset på det radikala islamistiska partiet Hizb-ut-Tahrir Sverige och deras stöd för Hamas, samtidigt som de uttryckte stark kritik mot Israel, den svenska regeringen och övriga riksdagspartier.

Människor i folkmassan påpekade att deras perspektiv skilde sig från många andra. En av deras tydliga budskap var att de ansåg att det var Israel, och inte Hamas, som borde klassas som terrorister. Denna åsikt genererade skarpa diskussioner bland dem som samlats för manifestationen, och många i folkmassan skanderade slagord som ”Fördöm förtryckarna, fördöm hycklarna” för att understryka sin ståndpunkt.

Hizb ut-tahrir
Foto: Roger Sahlström

Enligt polisen så var det närmare 150 personer som samlades på Odenplan.