Nyheter

Efter att ha tillbringat 34 år i Sverige och flera gånger blivit dömd för grova brott inom den organiserade brottsligheten, har gängledaren Geofrey Kitutu nu fått sitt öde bestämt. Domstolen har beslutat att han ska utvisas från landet.

Kitutu, 48 år gammal, har varit en central figur inom den grova organiserade brottsligheten i Sverige under årtionden och har lett kriminella nätverk som Original Gangsters och No Surrender. Han har återkommande dömts till långa fängelsestraff för bland annat vålds- och narkotikabrott.

Även om han kom till Sverige från Uganda redan 1990 och har varit involverad i kriminalitet under större delen av sin vistelse, har frågan om utvisning tidigare inte prövats på grund av att han anlände till Sverige före sin 15-årsdag. Men en ny lagändring har nu möjliggjort utvisning, och den har nu prövats i Attunda tingsrätt.

Kitutu ställdes inför rätta för grov misshandel, och åklagaren krävde utvisning efter avtjänat straff. Trots Kitutus vädjan om att slippa utvisning med hänvisning till familjeband i Sverige och bristande anknytning till Uganda, kom domen på onsdagen.

Han dömdes till fängelse i ett år och sju månader för sin inblandning i en grov misshandel i Märsta. Dessutom beslutade tingsrätten att han ska utvisas från Sverige i tio år.

Tingsrätten motiverade utvisningsbeslutet i domen genom att påpeka att trots Kitutus långa vistelsetid i Sverige har han inte etablerat sig på arbets- eller bostadsmarknaden, och att han upprepat begått allvarliga brott under sin tid här. Domen öppnar också möjligheten för Kitutu att återvända till Sverige efter tio år, utan att motivera detta beslut närmare.

Åklagaren hade begärt livstidsutvisning för Kitutu, men tingsrätten beslutade istället om en tidsbegränsad utvisning på tio år.