Nyheter

Under förra fredagen evakuerades Säkerhetspolisens högkvarter i Solna norr om Stockholm på grund av misstankar om en gasläcka. Situationen eskalerade när flera personer insjuknade. Gasen som upptäcktes visade sig vara den extremt giftiga fosgen, en substans som kan användas som kemiskt stridsmedel och som kräver omedelbar och professionell åtgärd. Det visar handlingar som Svenska Dagbladet tagit del av.

Räddningspersonal och myndigheter mobiliserades snabbt till platsen efter larmet, och området runt högkvarteret spärrades av för att säkerställa allmänhetens säkerhet. Totalt åtta personer fördes till sjukhus efter att ha exponerats för gasen.

Den initiala misstanken om fosgen bekräftades av Länsstyrelsen i Stockholm efter att man granskat rapporter från händelsen. Vid ett möte mellan olika aktörer under händelsens gång bekräftades att fosgen hade uppmätts i området. Lena Maria Fritzberg från Länsstyrelsen förklarar att fastighetsdriften stod för mätningarna som ledde till upptäckten av gasutsläppet.

Fosgen är en farlig gas som kan bildas vid olika industriella processer, såsom svetsning. Trots att polisen inte direkt bekräftar att de genomförde mätningarna, så fortsätter utredningen för att klargöra händelseförloppet och de faktorer som ledde till utsläppet.

Polisen utreder vållande till kroppsskada och vill varken bekräfta eller dementera uppgifterna om fosgen, trots att man alltså tidigare sagt att det inte funnits tecken på något gasutsläpp.

– I nuläget avvaktar vi och ser vad förundersökningen ger, säger polisens presstalesperson Carina Skagerlind.