Kommentarer

Supreme Court of the United States.Foto:   Joe Ravi,Wikimedia commons  license CC-BY-SA 3.0

Endast två domare var inte överens med Texasbeslutet: Alito och Thomas. De tre Trump nominerade – Gorsuch, Kavanaugh och stjärnan Barrett, röstade alla emot honom. De röstade med majoriteten som vägrade att överväga ärendet. 7 mot 2.

SR och alla andra Trump-hatande medier kan segra: Anklagelserna om valbedrägerier har avvisats. Så här uttryckte radioen det. Men det är inte vad Högsta domstolen säger. Majoriteten säger att de inte kommer att ta upp ärendet.

Det väcker helt andra frågor: Förstår Högsta domstolen inte hur mycket som står på spel? Hur kan de undvika det? Knappt hälften av amerikanerna – i officiella omröstningar – tror inte att valet gick rätt. Även många demokrater tror inte på det. Mellan 10 och 30 procent. Det är de som vågar tala ut.

Cirka 2000 vittnen har vittnat om vad de såg om valbedrägerier. Många av dem har haft stort obehag på jobbet, med makarnas affärsverksamhet, med barnen. Det finns så mycket av denna doxxing – publicering av bostad och kontaktinformation – att man måste undra om människor på innsidan läcker information. Personliga hot är ett effektivt vapen. Varför finns det inga lagar som innebär stränga påföljder för att hota människor som bara gör sina medborgerliga skyldigheter?