Nyheter

Regeringen kommer inom kort att lansera en informationskampanj – informationen ska motverka bilden av ”Sverige som ett bidragsland.” Migrationsministern Maria Malmer Stenergard (M) och Henrik Vinge (SD) meddelar den nya satsningen på en pressträff.

I kampanjen lyfts fyra punkter fram:

Informationspaket till myndigheter med utländska kontaktytor.
Rikta mer information till utländska medier.
Mer information på engelska på regeringens hemsida.
Information till utländska ambassader i Sverige.

– Den här regeringen valdes bland annat på ett mandat att skapa ett paradigmskifte i migrationspolitiken. Det kräver många och stora förändringar, sa Maria Malmer Stenergard på pressträffen.

Förhoppningen är att bättre information kan göra att personer utan skyddsskäl inte söker sig till Sverige, menar regeringen.

– I dag är det så att två tredjedelar av de som kommer till Europa saknar skyddsskäl. De lägger sina liv i händerna på flyktingsmugglare och kommer ändå sen att få återvända. Om de får information om vilka regelverk som gäller så minskar vi risken för lidande för de här personerna, säger Maria Malmer Stenergard.

Mer information ska bidra till att motverka bilden som Sverige som ett bidragsland, sa Malmer Stenergard.

– Människor är ofta väl informerade och det finns en anledning till att 163 000 personer reste genom hela Europa till lilla kalla Sverige i norr under 2015. Det var för att man visste att det var mer generösa regelverk, säger hon.

– Huvudsyftet är i förlängningen att färre ska söka sig hit irreguljärt, sa migrationsministern Maria Malmer Stenergard.

Henrik Vinge (SD) presenterade några av de saker som hänt på migrationsområdet de senaste 100 dagarna och han berättade vidare att regeringen gett polisen prioritet för inre utlänningskontroll samt att regeringen gett migrationsverket, polisen och skattemyndigheterna uppdraget att intensifiera arbetet med återvändandet för personer som inte uppfyller kraven för att få vistas i Sverige.