Nyheter

Teresa Carvalho (S) och socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson höll idag en pressträff i Rinkeby. Journalister och partiföreträdare närvarade.

Pressträffen hölls efter att Anderson besökt Yalla i Rinkeby. Ett av många initiativ som jobbar för att få in utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden.

Magdalena Andersson inledde med att uttrycka oro för regeringens bristande handlingar för att få stopp på nyrekryteringen till kriminella gäng i Sverige.

– Det brottsförebyggande arbetet har tvärnitat med den här regeringen.

Magdalena Andersson menar att den tidigare socialdemokratiska regeringen skärpte över 80 straff och startade flera polisutbildningar. Att man till skillnad från den nuvarande regeringen gjorde flera brottsförebyggande satsningar i utsatta områden med syfte att unga inte ska lockas till kriminalitet.

Trots dessa stora satsningar så minskade inte kriminaliteten under det socialdemokratiska styret utan istället ökade brottsligheten och våldet har blivit grövre med skjutningar och sprängningar som drabbar civila. Det är därför oklart exakt vad det var Andersson kritiserade i dag. Sina egna misslyckanden eller om regeringen inte städade upp socialdemokraternas röra snabbt nog.

Magdalena Andersson kritiserade regeringen för att de snabbt nog inte ordnat alla de problem som socialdemokraterna ställt till med. Brottsligheten skenar och det skjuts på grund av dålig bostads och jobbpolitik. Magdalena Andersson hävdade att regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna inte gjort några åtgärder alls för att minska kriminaliteten i Sverige.