Nyheter

Sveriges regering planerar att stärka landets försvar genom att öka antalet försvarsanställda, och för att möjliggöra detta, överväger man att göra förändringar i villkoren för både värnpliktiga och redan anställd personal. Försvarsminister Pål Jonson (M) tillkännagav detta på den pågående säkerhetskonferensen Folk och Försvar.

En av de föreslagna åtgärderna är att öka åldersgränsen för värnplikten, som för närvarande upphör vid 47 års ålder. Regeringen vill genomföra en översyn för att undersöka möjligheten att höja denna gräns, särskilt under perioder av ökad beredskap.

För att stärka tillgången på personal överväger regeringen även att förlänga den grundutbildning som ges till värnpliktiga. Dessutom kommer man att utreda om värnpliktiga kan användas för beredskapsändamål och andra militära uppdrag.

Regeringen kommer även att granska villkoren för anställd personal, inklusive dagens tidsbegränsningar för soldatanställda. Enligt försvarsministern är syftet med dessa åtgärder att öka tillgängligheten och säkerställa att Sverige har tillräckligt med personal för sitt militära försvar.

Christina Malm, generaldirektör på Plikt- och prövningsverket, understryker att dessa skyldigheter, såsom att besvara mönstringsunderlaget, genomföra mönstring och grundutbildning, är en del av de rättigheter och friheter som kommer med att leva i Sverige. En utredning om dessa förändringar och åtgärder förväntas presenteras senast den 1 juli 2025. För de som inte blir kallade till mönstring finns möjlighet att göra egna ansökningar eller engagera sig i frivilliga försvarsorganisationer, där cirka 8 000 utbildningsplatser ska fyllas av både de som kallas till mönstring och de som ansöker självmant. Grundutbildning med värnplikt kommer att genomföras efter att ungdomarna har avslutat sina gymnasiestudier.