Nyheter

Antalet misstänkta försök till infiltration inom kriminalvården har skjutit i höjden. Enligt Josefin Skoglund på Kriminalvårdens underrättelseenhet har man sett en markant ökning av försök att få tag på information och påverka rättssystemet.

Enligt färska siffror som SVT har fått tillgång till rapporterades 144 misstänkta fall av infiltration till Kriminalvårdens särskilda utredningar år 2023. Detta är en nästan tredubbling jämfört med 2020 då endast 50 misstänkta fall rapporterades. Infiltrationsförsöken inkluderar bland annat förmedling av information mellan häktade, upprättande av kärleksrelationer med intagna samt insmuggling av otillåtna föremål.

En del av den ökade upptäckten av dessa försök tros bero på en mer systematisk upptäcktsprocess inom kriminalvården. Josefin Skoglund betonar att deras underrättelsetjänst har varit framgångsrik i att identifiera nya metoder som används av infiltratörer.

För att motverka infiltrationen har rekryteringsprocessen inom kriminalvården förbättrats avsevärt. Efter en internrapport som pekade på brister har man nu infört grundligare anställningsintervjuer, noggrannare referenskontroller och ökat stöd till rekryterarna.

Även andra delar av rättsväsendet vidtar åtgärder för att bekämpa infiltration från kriminella. Efter det uppmärksammade fallet där en kvinnlig anställd vid Attunda tingsrätt dömdes för att ha läckt hemlig information till en gängkriminell, föreslår nu Domstolsverket en lagändring som utökar möjligheten till registerkontroller vid anställning av domstolspersonal.

Advokatsamfundet har också agerat genom att inrätta en tillsynsenhet med syfte att förebygga fel från advokaternas sida och införa särskilda kvalifikationskrav. Enligt Mia Edwall Insulander, generalsekreterare på Advokatsamfundet, har man sett att advokaterna som arbetar med brottmål, framför allt, påverkas av gängkriminaliteten och att nya advokater kan ha svårigheter att stå emot påtryckningar. För att bemöta detta föreslås det att flera års erfarenhet som advokat krävs innan man får försvara personer misstänkta för allvarlig brottslighet.