Nyheter

Theodor Engström, 33, döms till rättspsykiatrisk vård. Tingsrätten anser inte är att mordet på Ing-Marie Wieselgren var ett terroristbrott. Tingsrätten anser att mordförberedelserna mot Annie Lööf var ett terrorbrott.

”Ett attentat mot Annie Lööf hade fått stora konsekvenser för samhället”, skriver rätten i domen.

Det var den 6 juli som Theodor Engström gick till attack och mördare ng-Marie Wieselgren, 64, nationell psykiatrisamordnare på SKR, under Almedalsveckan.

Engström hade under en vecka före mordet befunnit sig i Visby där han rekognoscerade och organiserade sina mordplaner. Enligt förundersökningen var han beväpnad när han rörde sig omkring i Visby. Enligt förundersökningen bar han vapen om han om han skulle stöta på några av de måltavlor han hade. Det framgår i förundersökningen att Jimmie Åkesson förutom Annie Lööf var Engströms måltavlor.

I domen, som i dag meddelades av Gotlands tingsrätt döms Engström för förberedelse till terroristbrott, mord och narkotikabrott.

Mordet på Ing-Marie Wieselgren bedöms av tingsrätten inte som ett terroristbrott.
”Trots Ing-Marie Wieselgrens omvittnat stora kunskaper och starka ställning inom psykiatrin anser tingsrätten därför inte att hennes position som nationell samordnare inom SKR är sådan att den i sig medför att mordet på henne allvarligt har kunnat skada Sverige” skriver Gotlands tingsrätt.

När det gäller Centerpartiets ledare gör rätten en annan bedömning.
“Tingsrättens slutsats av den framlagda bevisningen blir att ett attentat mot Annie Lööf hade fått stora konsekvenser för samhället. Följderna hade blivit betydligt mer vittgående än vad som faktiskt blev följden eller som hade kunnat inträffa på grund av mordet på Ing-Marie Wieselgren. Ett sådant attentat skulle alltså, om det genomförts, allvarligt ha kunnat skada Sverige”.

Det bedöms heller inte som en ”ringa” risk att brottet mot Annie Lööf skulle genomföras, något som Engströms advokat menat.

– Konsekvenserna, inte bara för Almedalsveckan, utan för samhället i stort, de hade blivit betydande på ett sådant sätt att man kan säga att landet Sverige hade kunnat skadats på ett allvarligt sätt om brottet hade genomförts, säger lagmannen Per Sundberg på tingsrättens pressträff.